X
De kapel van het Bitter Lijden uit 1973, gelegen op de hoek Vaart / Begijnenstraat te Stein, 1998. Foto P.J. Margry.