X
Het beeldje van O.L. Vrouw van Foy dat tot 1637 in Breda werd vereerd. De foto toont het beeld zoals het thans wordt vereerd in de jezuïetenkerk te Innsbruck.