X
Detail van de moderne Bredase kopie (1953) van het 17e-eeuwse beeldje van O.L. Vrouw van Foy.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.