X
Annonce voor het Antoniusoctaaf in de Maas- en Roerbode van 8 juni 1897.