X
Ansichtkaart met de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Peperbuskerk) te Zwolle. Collectie SKKN, Utrecht.