X
Richtingwijzer naar de Lourdesgrot te Zevenhoven, 1997. Foto J. van Herwaarden.