X
De Lourdesgrot uit 1913 op het kerkhof naast de kerk van St. Jan Geboorte te Zevenhoven. Foto J. van Herwaarden (1997).