X
Bedevaartprentje door Jan Hul, uitgegeven door Ernest van Aelst (1938)