X
Beeld van Leonardus met ketting in de hand, afkomstig uit de Lambertuskerk, in 1951 gemaakt door Th. Kemperman, 1996. Foto L.J. Jacobs-Van Beveren.