X
Kinderzegening door een vrouwelijke en een mannelijke pastor in de bedevaartkapel van Gerardus in april 1999. Foto Peter Kusters, Nijmegen.