X
Het abonneebestand van het Sint Gerardusklokje over de periode 1920-2000. Grafiek K. Schell.