X
Situatieschets van het heiligdom en het kloostercomplex te Wittem. Tekening A. van der Kloot.