X
Sinds 1989 maakte het wandkleed weer plaats voor een geplooid rood kleed zonder figuratieve voorstelling en werd het corpus weer aan een houten kruis gehecht, 1998. Foto D. & B. Hoeks.