X
Gravure uit de tweede helft van de 18e eeuw van R. Vinkeles en C. Bogerts, met een voorstelling van de vernietiging van een Wodansbeeld op bevel van Willibrord. Volgens de Vita Sancti Willibrordi (ca. 786) zou dit zijn gebeurd op Walcheren. Rijksarchief in Zeeland (Zelandia Illustrata), Middelburg.