X
Het Valentinuslied wordt vanaf de flambouwtjes meegezongen, 1981. Foto P.J. Margry.