X
Openluchtmis met drie heren tijdens het Odulphusfeest, ca. 1980. Foto C. van de Biggelaar.