X
Luchtfoto van de St. Odulphuskerk te Best, 1991. Uit In het midden van het dorp (1991).