X
Noordzijde van de St. Odulphuskerk te Best in 1791. Van de Odulphusput is geen spoor meer te zien. Uit Het Schetsenboek van Hendrik Verhees.