X
In 1996 werd de O.L. Vrouwebroederschap heropgericht. Pastoor-deken W. van der Valk poseert met acht broedermeesters voor het Mariabeeld in de kerk. Foto Eric Wuisman.