X
Advertentie in het Katholiek Nieuwsblad van 2 mei 1997, ter stimulering van de Mariadevotie.