X
Prent (32 x 22 cm) van de miraculeuze Lieve Vrouw, omstreeks 1770 vervaardigd in de drukkerij van Lecuyer te Venlo, naar het voorbeeld van het prentje van Hertsens. Collectie O.L. Vrouwebroederschap Venlo.