X
Op perkament gedrukte en ingekleurde 'Afbeeltsel van het Mircaleus Beelt van O.L.V. tot Weert' (9,5 x 6,5 cm) van de hand van Isabella Hertsens, 18e eeuw. Collectie redemptoristen Roermond.