X
Ansichtkaart van het kapelinterieur met onder meer als cultusobjecten O.L. Vrouw Turris Davidica, Pater Pio en St. Jozef. BiN-collectie.