X
Wilgefortisbeeld in de buitenmuur van het voormalige St. Wilgefortisgesticht, 1996. Foto A.J. Bijsterveld.