X
Praalwagen in de feeststoet ter gelegenheid van de consecratie van de nieuwe kerk in 1929, waarop de Congregatie van O.L. Vrouw een voorstelling gaf van het leven van Ontcommer. Uit 60 jaar kerk (1984).