X
Acte met betrekking tot de splitsing van de reliek uit Kaathoven op 17 juni 1784. Parochiearchief Berlicum.