X
Kaart van Vlissingen uit 1570 met de locatie van O.L. Vrouw op 't Stokske (*). Uit Fruin, Nederlandsche Steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer (1916).