X
Bedevaartprentje, eerste helft 20e eeuw. Collectie KDC, Nijmegen.