X
'Noveengebed' ter ere van St. Rita, zoals dat werd gebeden in Oud-Valkenburg. BiN-collectie.