X
Neogotische reliekkast met daarin de reliekhouder van de H. Rita. Foto A. Jacobs.