X
De nieuwe Martinuskerk (1955), ontworpen door de Heerlense architect F. Peutz . Foto D. & B. Hoeks.