X
Bedevaartgangers op weg naar de Bernarduskapel in De Bollekens (B), anderhalve kilometer van Ulicoten. Vertrekpunt is de St. Bernarduskerk in het centrum van Ulicoten. Jaarlijks wordt er op 20 augustus, de sterfdag van de H. Bernardus van Clairvaux, een bedevaart gehouden naar de Bernarduskapel.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.