X
Affiche ter aankondiging van de Bernardusbedevaart naar Ulicoten, 1981.