X
Na afloop van de mis wordt de reliek vereerd met een kus, 1998. Foto D. & B. Hoeks.