X
'Waere afbeeldinge van het wonderlijck en miraculeus Crucifix', 18e-eeuwse devotieprent van het Udens wonderkruis.