X
Bedevaartgangers bij het graf van Frater Andreas, 1981. Foto P.J. Margry.