X
Chromolithografisch prentje van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten, ca. 1900. Collectie redemptoristen, Roermond.