X
Zilveren ex-voto, voorstellende een zwerend been, in het eerste kwart van de 18e eeuw geschonken aan O.L. Vrouw Troosteres der bedrukten. Rijksdienst voor de monumentenzorg, Zeist.