X
Het altaar van O.L. Vrouw Troosteres der bedrukten omstreeks 1900.