X
De vooroorlogse kerk van Tienray, met links het devotionaliawinkeltje.