X
In de Tweede Wereldoorlog zijn alle toen aanwezige votiefgeschenken verloren gegaan. Sindsdien zijn weer nieuwe ex-voto's aan de muur bij de grot bevestigd: krukken, kaarsen en dankplaquettes, 1994. Foto P.J. Margry.