X
Chromolithografisch bedevaartprentje (ca. 1910) met de oude kerk van Tienray. Collectie redemptoristen, Roermond.