X
De oude kerk beschikte ter ondersteuning van de Lourdesdevotie over een aparte 'biechthal', waar voor de pelgrims diverse biechtstoelen stonden en waar, na de biecht, de opgelegde gebeden in het aangezicht van de grot konden worden gedaan; pas dan konden de aan de cultus verbonden aflaten worden verworven.