X
De kapel onder de Linden aan het begin van de 20e eeuw. Collectie redemptoristen, Roermond.