X
Het Odilia-altaar met cultusbeeld in de zijbeuk van de parochiekerk van Sweikhuizen, 1998. Foto D. & B. Hoeks.