X
Interieur van de rectoraatskerk van Swartbroek, voor 1925. Gemeentearchief Weert.