X
De Maastrichtse reliekbuste van St. Servaas in de reliekenprocessie van 1958. Collectie P. Koolen, Susteren.