X
Ereboog in de Kerkstraat (thans Salvatorstraat) met de namen van Benedicta, Amelberga en Cecilia tijdens de heiligdomsvaart van 1930. Collectie P. Koolen, Susteren.