X
De Amelbergakerk - vroeger Salvatorkerk - aan het Salvatorplein, 1998. D. & B. Hoeks.