X
Schilderij (17e eeuw) met de redding van het sacrament uit de brandende kerk (rechts) en op de voorgrond een priester die een bezetene exorciseert. Foto D. & B. Hoeks.